Ejendomshandler

Ejendomshandler

Ejendomsadministration - Ternstrøm advokater

Her på kontoret har vi i mere end 6 årtier beskæftiget os med ejendomshandler. Advokat Steen Ternstrøm, som hovedsagligt beskæftiger sig med kontorets ejendomshandler, har berigtiget mere end 5000 handler. Vi tilbyder således professionel og grundig rådgivning, og står du overfor at skulle købe eller sælge fast ejendom, er du velkommen til at kontakte os.

Om salg

Hvis du skal sælge en fast ejendom, vil du typisk kontakte en ejendomsmægler, men i visse situationer er der måske allerede en køber til ejendommen. Hvis det er tilfældet, kan vi her på kontoret yde sælgerrådgivning og bistå i forbindelse med de praktiske ekspeditioner herunder udarbejdelse af købsaftale, fremskaffelse af dokumenter, bestilling af tilstandsrapport og el-installationsrapport, fremskaffelse af ejerskifteforsikringstilbud m.m.

Om køb

Hvis du gerne vil købe fast ejendom, vil du ofte blive anmodet om at underskrive en købs-aftale, og i givet fald er det vigtigt, at du sørger for, at der i købsaftalen er indsat et generelt forbehold for din banks og din advokats godkendelse. Vi tilbyder juridisk køberrådgivning. Sammen vil vi afholde et møde, hvor vi i hovedtræk gennemgår handlens dokumenter, så du får et overblik over, hvad det er for en type ejendom, du køber, og om der er forhold ved ejendommen, som du skal være særligt opmærksom på.

Som din advokat kan vi stille betingelser for vor godkendelse af handlen, og vi har også mulighed for at meddele ejendomsmægler/sælger, at ejendomshandlen ikke kan godkendes, hvormed denne bortfalder uden udgifter for dig som køber. Bliver en handel ikke gennemført, kræver vi intet advokatsalær i forbindelse med den ydede juridiske køberrådgivning.

Sagbehandling - Ternstrøm

Når der foreligger en endelig handel, tilbyder vi bistand i forbindelse med berigtigelsen, herunder udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse samt tinglysningsmæssige ekspeditioner.

På tilsvarende vis tilbyder vi også juridisk bistand i forbindelse med køb af ejerlejlighed, hvor køberrådgivningen især vil omfatte gennemgang af ejerlejlighedsskema, ejerforeningens     seneste årsrapport, budget, vedligeholdelsesplan og referat af seneste generalforsamling.

Står du overfor et køb af en andelsbolig, er den rådgivning og bistand, som vi her på kontoret tilbyder anderledes, idet der ikke skal udarbejdes og tinglyses skøde. I denne forbindelse omfatter køberrådgivning bl.a. gennemgang af andelsboligforeningens vedtægter, seneste årsrapport, seneste generalforsamlingsreferat, vedligeholdelsesplan m.m.

Ejendomshandler- Ternstrøm

Om projektkøb/salg

Endelig tilbyder vi professionel juridisk rådgivning og bistand i forbindelse med projektkøb, hvilket vil sige køb af endnu ikke opført bolig. Vi vil sammen med dig gennemgå det tilgængelige salgsmateriale.

Vi har også stor erfaring med juridisk rådgivning i forbindelse med projektsalg og tilbyder bistand i den forbindelse.

Erhvervsret- Termstrøm