Retssagsbehandling

Retssagsbehandling

Erhvervsret- Ternstrøm

Vi har mange års erfaring og tilbyder professionel og grundig juridisk bistand under retssager, som verserer for Byret, Landsret og Højesteret. Vi bistår også gerne i sager, som verserer for Voldgiftsretten, diverse ankenævn, Familieretshuset m.v.

Vi undersøger naturligvis vores klienters mulighed for at få dækket sagens omkostninger gennem fri proces og retshjælp gennem forsikringsselskabet og giver altid et overslag over de forventede omkostninger, som er forbundet med sagen.

Du er velkommen til at kontakte advokatkontoret for en uforpligtende samtale om din konkrete sag.