Inkassosager

Inkassosager

Dødsbobehandling- Ternstrøm

Har du eller din virksomhed penge tilgode, og er debitor en dårlig betaler, er du velkommen til at kontakte Advokatkontoret for at få rådgivning og bistand til inddrivelse af din fordring. Vi bistår både med udenretlig inkasso og retslig inkasso ved fogedretten eller ved civilretten.

Du er velkommen til at kontakte os for en uforpligtende snak, og vi kan give dig et overslag over forventede udgifter til sagsbehandling i din konkrete sag.