Advokatfirmaets historie

Advokatfirmaets historie

Landsretssagfører Erik Axel Nordqvist blev født 13. december 1923. I 1968–1973 sad han i Folketinget som politikker for Radikale Venstre. I 1956 startede Nordqvist selvstændig advokatvirksomhed i Hedehusene – først fra den private bopæl i Hedehusene, men da han flyttede med familien til Glim, flyttede advokatfirmaet til lokaler på Hovedgaden i Hedehusene. Først i Hovedgaden 405, senere Hovedgaden 500 og dernæst Hovedgaden 423, hvor advokatkontoret ligger den dag i dag.

Nordqvist var en ener, og han var kendt og respekteret af alle byens borgere. Han var gift med Lissen og sammen fik de 4 børn. Nordqvist var aktiv i lokalsamfundet og havde mange bestyrelsesposter. Hans røde sokker, knickers og farverige slips gik ikke ubemærkede hen. Han elskede opera og en god whisky, og når han gik fra kontoret var det altid med bemærkningen ”Nu går kongen hjem”.

I 1970 ansatte Nordqvist en ung advokatfuldmægtig Uno Ternstrøm. Fra 1975 drev de 2 advokater ”Advokatfirmaet Nordqvist og Ternstrøm”. Da Nordqvist valgte at gå på pension i 1996 skete der et generationsskifte. Uno Ternstrøm overtog firmaet. den 1. august 2022 på 50-års dagen for modtagelsen af sin bestalling deponerede Uno Ternstrøm denne. Uno er stadig aktiv den dag i dag som administrator og juridisk konsulent. Advokatfirmaet drives i dag af Uno’s to børn advokat (L) Steen Ternstrøm og advokat (L) Mette Ternstrøm.

Advokatfirmaet har i mere end seksårtier drevet en særdeles alsidig virksomhed. Hovedopgaverne har været ejendomshandel, dødsbobehandling, privat/ familie- og arveretlig rådgivning, retssagsbehandling, erhvervsrådgivning samt administration af boligforeninger.

Derudover har alle advokaterne lejlighedsvist repræsenteret klienter under retssager, voldgiftssager vedrørende bygge- og anlægsvirksomhed, og lejlighedsvist er der først ført Landsrets- og Højesterets-sager om ophavsrettigheder, ekspropriationserstatning, fjernvarmepriser, ejerforeningsforhold m.m.

Det bør især bemærkes, at det altid har været Advokatkontorets praksis, at det uden udgift er muligt at få en samtale med en advokat for en eventuel foreløbig rådgivning. I dag er vi 2 advokater, 1 advokatfuldmægtig, 1 administrator og 8 erfarne og dygtige sekretærer, der kan yde en saglig og effektiv bistand i næsten enhver henseende.