Familie- og arveret

Familie- og arveret

Persondata- Advokatfirmaet Ternstrøm

Har du spørgsmål af familie- og arveretlig karakter, er du altid velkommen til at ringe til vores kontor og få en uforpligtende snak om din aktuelle situation.

Om arveret

Vi oplever desværre ofte i praksis, at en klient har en forkert opfattelse af, hvem der er arvinger efter den pågældende. Det er vigtigt at sikre dig, at arven efter dig vil blive fordelt i overensstemmelse med dine ønsker, og derfor anbefaler vi, at du retter henvendelse til vort kontor og aftaler et uforpligtende møde, hvor vi kan drøfte din situation og orientere dig om gældende, relevante arveretlige regler. Efter mødet vil du derefter bedre være i stand til at vurdere, om det kan være hensigtsmæssigt at oprette et testamente, hvori du træffer bestemmelser om, hvordan arven efter dig skal fordeles.

Om familieret

Skal I giftes/flytte sammen, eller skal du separeres/skilles/ophæve et samliv, kan der opstå mange spørgsmål om de gældende regler, rettigheder og forpligtelser. Vi tilbyder juridisk rådgivning i familieretlige sager, herunder bistand ved oprettelse af oprettelse af samejeoverenskomst, ægtepagt, rådgivning om særeje/delingsformue, børns bopæl, forældremyndighed og samvær, bodeling i forbindelse med separation/skilsmisse/ophævelse af samliv, og bistand ved overdragelse af halvpart af fast ejendom m.m.