Vores priser

Vores priser

Vi tilbyder professionel og grundig rådgivning, og du er altid velkommen til at kontakte os for at få et tilbud om bistand og rådgivning i din konkrete sag.

I visse sager indgår vi aftaler om fast pris på en konkret opgave, medens vi i andre sager afregner rimeligt advokatsalær, hvor der især tages hensyn til registreret tidsforbrug, men også til sagens betydning og værdi for vor klient, sagens udfald, omfang og karakter af det udførte arbejde og det hermed forbundne ansvar. I vores ordrebekræftelser vil vi så vidt muligt anslå det forventede advokatsalær.

Se evt. flere oplysninger om advokatsalær og fakturering i advokatfirmaets forretningsbetingelser.

Vi ser frem til at høre fra dig.